Andrea Vreede, Italië-deskundige

Mijn liefde voor Italië is al vroeg ontstaan. Tijdens mijn studie Klassieke Talen aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik voor mijn plezier een jaar Italiaans gestudeerd. Een taal die goed van pas kwam, toen ik mijn studie voortzette met Mediterrane Archeologie en deelnam aan de opgravingen van mijn universiteit in het Italiaanse plaatsje Le Ferriere (Satricum).

archeoloog

Italië en zeker Rome zijn een waar paradijs voor iedere archeoloog. Maar toch besloot ik na mijn afstuderen in 1988 een andere weg in te slaan. Geen verdere verdieping in de wetenschap, maar een verbreding van mijn kennis over Italië en het Italiaans. Na een opleiding in Utrecht slaagde ik in 1993 voor het staatsexamen tolk-vertaler Italiaans. Kort daarna kreeg ik een plek aangeboden in de Italiaanse redactie van het Van Dale-woordenboek Italiaans-Nederlands in Rome. En begon het Italiaanse avontuur dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

tolk & vertalingen en... reizen

Als gesprekstolk heb ik Nederlanders geholpen huizen te kopen, zakelijke onderhandelingen te voeren of bureaucratische problemen op te lossen. Daarnaast begeleidde ik als gids culturele groepsreizen voor verschillende Nederlandse reisorganisaties. Een intensieve baan waarbij ik zo ongeveer alle regio's van Italië heb doorkruist. En zo de vele kanten van dit land heb leren kennen.

journalist

Begin 2002 kwam de sprong naar de journalistiek, toen het NOS Journaal mij vroeg om als correspondent in Italië (en natuurlijk Vaticaanstad) te gaan werken. Een fantastische ervaring die in 2005 een eerste hoogtepunt bereikte met het overlijden van paus Johannes Paulus II en de verkiezing van zijn opvolger Benedictus XVI. Meer dan tien jaar heb ik de meest uiteenlopende verhalen over Italië kunnen vertellen. Van maffia tot Berlusconi. Van grote nieuwsverhalen tot korte kijkjes in de Italiaanse maatschappelijke werkelijkheid. Ook na mijn afscheid als correspondent mocht ik mij voor de NOS bezig blijven houden met het Vaticaan. Dat resulteerde in opnieuw live-optredens tijdens de verkiezing van paus Franciscus in 2013 en bij belangrijke momenten van zijn pausschap.

als gids in Rome... maar dan anders

In 2007 verscheen mijn boek met wandelingen in Rome, waarvan wegens groot succes in 2014 een geheel herziene versie mocht uitkomen. Het is een combinatie van verhalen over historische personages en de moderne Italiaanse samenleving. Een manier van vertellen die ik nog altijd voortzet met het geven van op maat gesneden rondleidingen in Rome. Geen gebaande paden, maar een persoonlijke blik op Italië's heden en verleden.