Interview met Italië Magazine van mei 2023

Voor Italië Magazine, het blad waar ik zelf jarenlang voor heb mogen schrijven, ben ik door Pascal Horbach geïnterviewd. Het was een hele leuke ervaring om uiteen te zetten waar ik vandaan kom en hoe ik in Rome terecht ben gekomen. Eigenlijk een aaneenschakeling van toevalligheden of een logisch uit elkaar voortvloeiende reeks gebeurtenissen gebaseerd op mijn studies en interesses? Ik ben er zelf nog steeds niet uit. Maar na bijna 30 jaar Italië valt er heel wat over te vertellen.