Hedendaags Italië

Het Italië van de 21ste eeuw is een land met vele verschillende kanten. Of beter, een land met vele regio's of gewesten die onderling sterk van elkaar verschillen in tradities, levensstijl en, natuurlijk, keuken. Bindmiddel en vangnet in deze maatschappij is nog altijd de familie. Contacten en vriendschapsnetwerken zijn vaak de enige manier om vooruit te komen. Vele, vooral jonge, Italianen emigreren naar het buitenland om carrière te kunnen maken. Italië was de economische crisis van 2008 nog maar nauwelijks te boven gekomen of de coronapandemie legde het land volledig stil. Veel van de traditionele kleine familiebedrijven zijn over de kop gegaan. Wie in het toerisme werkzaam was, heeft grote klappen gekregen. Maar het leed en de onzekerheid rond de pandemie lijken het incasseringsvermogen van de Italianen te hebben vergroot. Met de regering van Mario Draghi en de financiële hulp van Europa lijkt het land zowaar begonnen te zijn aan een wederopstanding. Hoe beleven de Italianen deze onzekere periode? Wat zijn de vooruitzichten en de uitdagingen die hen te wachten staan?