Hedendaags Italië

Het Italië van de 21ste eeuw is een land met vele verschillende kanten. Of beter, een land met vele regio's of gewesten die onderling sterk van elkaar verschillen in tradities, levensstijl en, natuurlijk, keuken. Bindmiddel en vangnet in deze maatschappij is nog altijd de familie. Contacten en vriendschapsnetwerken zijn vaak de enige manier om vooruit te komen. De economische crisis van 2008 heeft Italië hard getroffen. Veel van de traditionele kleine familiebedrijven zijn over de kop gegaan. De banken hebben het moeilijk. Maar tegelijkertijd straalt de derde economie van de eurozone onder de naar Italiaanse begrippen piepjonge premier Matteo Renzi nieuw elan uit. Italië telt weer mee in Europa, niet in de laatste plaats vanwege de belangrijke rol die het land speelt in de migratiecrisis. Hoe staat het land er in economisch en sociaal opzicht voor? Blijven jonge Italianen massaal wegtrekken vanwege de duizelingwekkend hoge jeugdwerkloosheid of vindt er langzaam een kentering plaats? Hoe kijken de Italianen aan tegen de Europese Unie en de euro? Hangt er na Brexit een Italexit in de lucht? En hoe is de verhouding tussen de Italianen en de ongeveer 1,6 miljoen moslims die er in Italië zijn? Stof genoeg voor een nieuwe kijk op een fascinerend land.